[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
มูลนิธิออทิสติกไทย
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 18.212.83.37  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
แค่มีคนเข้าใจ
เมนูหลัก
เว็บไซด์เครือข่าย

 
คุณพุ่ม
เอสเอ็มอีออทิสติกไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"e-Learning"
สำนักบริหารงานการศึกษา
สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์
มูลนิธิออทิสติกไทย

  

  หมวดหมู่ : กิจกรรมมูลนิธิออทิสติกไทย
เรื่อง : Phitsanulok Model: Microfinance Institutions for ASD The First Group MFIs for ASD in Thailand
โดย : admin
เข้าชม : 2374
จันทร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

Phitsanulok Model: Microfinance Institutions for ASD The First Group MFIs for ASD in Thailand

      องค์กรการเงินขนาดเล็ก หรือ องค์กรการเงินในระดับฐานราก (Microfinance Institutions: MFIs) คือ องค์กรที่ดำเนินกิจกรรม ทางการเงินที่เน้นการให้ความช่วยเหลือคนในชุมชน ธุรกรรมทางการเงินที่ดำเนินการ ได้แก่ การรับฝากเงิน การให้บริการสินเชื่อ เช่น ธนาคารกรามีน. ในบังคลาเทศ ที่สร้างความเข้มแข็งการเงินในชุมชน จนได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

      กลุ่มทรูปลูกปัญญา และมูลนิธิออทิสติกไทย นำวิทยากร ให้ความรู้ “ระบบการออมในชุมชนซึ่งกลุ่มทรู ได้สร้างสรรค์ชุมชนต้นแบบการออม ในหมู่บ้านต้นแบบทรูปลูกปัญญา “ธนาคารชุมชนโป่งไทร” มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กว่า 3ปีของกลุ่มต้นแบบให้แก่ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก พิษณุโลก ซึ่งเป็นกลุ่มนำร่องโครงการส่งเสริมการออมสำหรับเด็กพิเศษและครอบครัว โครงการแรกในประเทศไทย ที่มูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมกับกลุ่มทรู ดำเนินการ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ตามแนวศาสตร์พระราชา “เศรษฐกิจพอเพียง”

     อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย ลงพื้นที่พิษณุโลก พร้อมทีมวิทยากรจากกลุ่มทรูปลูกปัญญา คูณ “กล้า” รังสรรค์ พุทธวงศ์ คุณ “แจ๋ว”รมมุก เพียจันทร์ “คุณบอล” สมภพ แสนจุ้ย “คุณหนุ่ย”ทวีพล กิ่งแก้ว ทีมพิษณุโลกนำทีมโดย น.อ.เสถียร ทองทวี และคณะกรรมการบริหารชมรม พร้อมสมาชิกที่มารับฟังกว่า 30ครอบครัว 
สมาชิกได้รับฟังประสบการณ์จาก ธนาคารชุมชนโป่งไทร ที่มีระบบการออมรวมกันมากกว่า 3,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญมาจาก ระบบการบริหารจัดการการเงิน ในรูปสถาบันการเงินชุมชน มีการจัดการตนเองในชุมชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยชุมชนร่วมกัน ก่อตั้งธนาคารชุมชน โดยร่วมกันสะสมออมเงิน สร้างแหล่งทุนชุมชนตนเองบริหารจัดการทุนของหมู่บ้าน โดยชาวบ้าน เพื่อชาวบ้าน เป็นการพึ่งตนเองโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริหารงานโดยคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นบุคคลที่สมาชิกเชื่อมั่น ศรัทธา มีคุณธรรมเสียสละ รับผิดชอบ มีความสามารถ ซื่อสัตย์ ทำงานอย่างไรโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา รวมถึงเป็นการสร้างมีวินัยทางการเงินให้กับสมาชิก มีเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น ให้ความเป็นธรรมกับสมาชิกทุกคน เข้าถึงผู้ด้อยโอกาสคนยากคนจน ลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้ภายนอก โดยเฉพาะนอกระบบ ธนาคารชุมชนจึงเป็นการสร้างสถาบันการเงินชุมชนที่มีความสะดวกสบาย ที่สำคัญคือ สมาชิกในหมู่บ้านทุกคนร่วมเป็นเจ้าของธนาคาร บนพื้นฐานของตัวเอง ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันใช้ประโยชน์ และเป็นปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอก
จากนั้น วิทยากรได้จัดทำกระบวนการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม ได้ร่วมระดมความคิดเห็น ในหลายแง่มุม และเห็นร่วมกันว่า “การออม” เป็นระบบพึ่งตนเองที่ยั่งยืนของกลุ่ม เป็นอีก เสาหลัก หนึ่ง ของกลุ่มครอบครัวเด็กพิเศษ โดยอ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ กล่าวว่า “วันนี้เราทำเรื่องนี้ ด้วยหัวใจท่ีบริสุทธิ์ “ที่กลุ่มพ่อแม่และครอบครัวเด็กพิเศษ มาร่วมกันสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง เราไม่ได้ร่วมกันทำเพื่อ “เงิน” แต่ร่วมกันเพื่อสร้างการสนับสนุนที่ยั่งยืนต่อกันและกัน นำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
     ที่ประชุมสมาชิก ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก พิษณุโลก จึงมีมติ เริ่มต้น”การออม”ของแต่ละครัวเรือน และจะดำเนินการตามขั้นตอนที่วิทยากรแนะนำ จนไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ ซึ่งเดือนมกราคม 2562 จะนำ”กระปุกการออม”มารวมกันเพื่อจัดตั้งกองทุน ขณะที่คณะกรรมการชมรมเตรียมจัดทำร่างระเบียบและข้อบัญญติตามแนวท่ีกฎหมายกำหนดอีกหนึ่งนวตกรรมการออมของชุมชนเด็กพิเศษประเทศไทย

 
 
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กิจกรรมมูลนิธิออทิสติกไทย5 อันดับล่าสุด

      It's ok to be different 14/พ.ค./2562
      Empowerment Workshop for Autisticthai Network Stronger Together :AutisticThai Parents Club 11/พ.ค./2562
      Empowerment Workshop for Autisticthai Network 10/พ.ค./2562
      วัยแสบสาแหรกขาด การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และความเข้าใจของสังคม #Inclusive Society 10/พ.ค./2562
      รายการแจ๋ว Family:autism potential 2/พ.ค./2562


มูลนิธิออทิสติกไทย
11 หมู่ที่ 12 ซอยบางพรม 29 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.092-2893945 0994545395 โทรสาร.02-4183399

@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Chudsagorn phikulthong
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5